A Review on Sustainability Policies of Businesses: Recycling and Waste Reduction


Abstract views: 864 / PDF downloads: 467

Authors

Keywords:

Sustainable Development, Sustainable Marketing, Recycling, Waste Reduction, Fashion industry

Abstract

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, kişi ve kurumlara bazı sorumluluklar yüklemekte ve bu sorumlulukların 2030 yılına kadar gerçekleşmesi beklenmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen 17 temel SKA ile küresel sorunların çözümüne yönelik hedefler ve yol haritaları ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir tüketim ve üretimi içeren Hedef 12'de işletmelerin izleyebileceği bazı sürdürülebilir politikalar bulunmaktadır. Uygulamaya bakıldığında “geri dönüşüm ve atık azaltma” en fazla uygulama alanı bulan sürdürülebilir politika olarak görülmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, işletmelerin 2 temel sürdürülebilirlik politikası olan “geri dönüşüm ve atık azaltma” yı nasıl uyguladıklarını ve bu politikaların sürdürülebilirliğe katkısını keşfetmektir. Çalışma nitel bir araştırmadır ve ikincil kaynaklardan elde edilerek seçilmiş bazı vakaların incelenmesi sonucunda elde edilen bazı nitel bulgular sunmaktadır. Çalışma sonucunda geri dönüşüm politikaları ve atık azaltma politikalarının piyasada popüler uygulamalar olduğu görülmüştür. Bu politikaların uygulanması, bir işletmenin itibarına katkıda bulunmakta ve pazarda rekabet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca işletmelerin yapacağı her girişim, uzun vadede 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Downloads

Published

2022-12-16

How to Cite

Yıldırım, S., & Kantarcı , T. (2022). A Review on Sustainability Policies of Businesses: Recycling and Waste Reduction. Journal of Recycling Economy & Sustainability Policy, 1(1), 1–9. Retrieved from https://respjournal.com/index.php/pub/article/view/1