The impact of education expenditures on economic growth in Turkey: Evidence from the ARDL bounds testing approach


Abstract views: 235 / PDF downloads: 152

Authors

Keywords:

Education expenditures, Economic growth, ARDL, Turkey

Abstract

This paper empirically investigates the impact of public education expenditures on real GDP per capita using annual data for the period 1997-2020 in Turkey. This paper adopts the autoregressive distribute lagged (ARDL) bound test to estimate the long-run and short-run relationship between variables. Empirical results of the ARDL bound test approach reveal that there is a long-run relationship between education expenditures and real GDP per capita and that the positive effects of public expenditures on education on Turkey's real GDP per capita emerge in the long run. The findings point out that in the long run, public spending on education serves to promote productivity and accelerate economic development.

References

Afşar, M. (2009). Türkiye'de eğitim yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98.

Altun, Y., İşleyen, Ş., & Görür, Ç. (2018). Türkiye’de eğitim ve sağlık harcamalarının ekonomik büyümeye etkisi: 1999-2017. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39), 223-244.

Çalışkan, Ş., Karabacak, M., & Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (Kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48.

Erdoğan, S., & Yıldırım, D. Ç. (2009). Türkiye’de eğitim–iktisadi büyüme ilişkisi üzerine ekonometrik bir inceleme. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 4(2), 11-22.

Esen, Ö., & Seren, G. Y. (2022). The impact of gender inequality in education and employment on economic performance in Turkey: evidence from a cointegration approach. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 41(4), 592-607. https://doi.org/10.1108/EDI-04-2021-0099

Fendoğlu, E., & Canpolat Gökçe, E. (2021). Türkiye’de eğitim ve sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Fourier yaklaşımı. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(2), 203-216.

Gövdeli, T. (2016). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: yapısal kırılmalı birim kök ve eşbütünleşme analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 223-238.

Harris, R., & Sollis, R. (2003). Applied time series modelling and forecasting. Chichester, UK: Wiley.

Karış, Ç. (2019). Eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme üzerine bir nedensellik analizi: Türkiye örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 1069-1090. https://orcid.org/0000-0002-7534-0494.

MEB (2007). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2006/2007. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Erişim Tarihi: 10.05.2022), https://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-istatistikleri-orgun-egitim-2010-2011/icerik/73

MEB (2021). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2020/2021. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Erişim Tarihi: 10.05.2022), https://sgb.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=424

Odhiambo, N. M. (2010). Interest rate reforms and credit allocation in Tanzania: An application of the ARDL bounds testing approach. International Business & Economics Research Journal (IBER), 9(5), 23-32.

Pamuk, M., & Bektaş, H. (2014). Türkiye’de eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 77-90.

Pesaran, M. H. (1997). The role of economic theory in modelling the long run. The economic journal, 107(440), 178-191.

Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1995). An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis. DAE Working Paper Series No. 9514. Cambridge: Department of Applied Economics, University of Cambridge.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (1996). Testing for the existence of a long-run relationship. DAE Working Paper Series No. 9622. Cambridge: Faculty of Economics, University of Cambridge.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326. https://doi.org/10.1002/jae.616

Selim, S., Purtaş, Y., & Uysal, D. (2014). G-20 ülkelerinde eğitim harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2), 93-102

Uçan, O., & Yeşilyurt, H. (2016). Türkiye'de eğitim harcamaları ve büyüme ilişkisi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 179-185.

World Bank (2022). World Development Indicators. (Erişim Tarihi: 10.05.2022), https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators

Yalçınkaya, Ö., & Kaya, V. (2016). Eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler üzerinde bir uygulama (1991-2011). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 27-60.

Yürük, B., & Acaroğlu, H. (2021). Türkiye’de eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan analizi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 16(63), 1301-1317.

Downloads

Published

2023-01-04

How to Cite

Esen, Ömer, Kantarcı, T., & Değiş, M. (2023). The impact of education expenditures on economic growth in Turkey: Evidence from the ARDL bounds testing approach . Journal of Recycling Economy & Sustainability Policy, 2(1), 1–6. Retrieved from https://respjournal.com/index.php/pub/article/view/9

Issue

Section

Articles